رئیس هیات مدیره

 سوابق تحصیلی:

•کارشناسی ارشد مدیریت بیمه

•کارشناسی حسابداری

 

سوابق اجرایی:

  • ریاست هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت خدمات بیمه ای نواندیشان
  • ریاست هیئت مدیره شرکت نواندیشان عدالت محور
  • ریاست هیئت مدیره شرکت ابر تجارت امید نواندیشان
  • مدیریت  بیمه توسعه استان کرمانشاه
  • معاونت بیمه آرمان استان کرمانشاه
  • مدیریت خسارت بیمه ملت استان کرمانشاه