معرفی شرکت

مجموعه نواندیشان دراواسط سال ۱۳۹۲ فعالیت رسمی خود را جهت نیل به اهدافی متفاوت و والا در عرصه بیمه و اقتصاد آغاز نمود ، در سالی که گذشت به لطف الهی و با تکیه بر تجربیات و توانمندی عوامل خود همچنین به مدد دوستان و همکاران ، راههای دستیابی به چنین هدفی را هموار می نماید و با شناختی دقیق از نیازهای بیمه ای جامعه اقدام به توسعه خدمات خود هم از لحاظ کمی و هم کیفی نموده است .

اجرای برنامه ها و اهدافی که شرکت نواندیشان طراحی و تدوین نموده نیاز به آماده شدن بستر های مختلفی دارد که امید میرود به حول و قوه الهی در سال پیش رو با تاسیس دفاتر نمایندگی مجموعه، در استانهای سراسر کشور با پشتیبانی مجموعه های هلدینگ نواندیشان پیشرفت و توسعه خدمات با آهنگی هر چه سریعتر پیش رفته در خدمت هم میهنان عزیز به ارائه آنچه در توان داریم بپردازیم.