شعبه یک

آدرس: کرمانشاه – الهیه- شهرک بهداری- داخل بازارچه – جنب تاکسی سرویس حاتمی

شماره تماس: ۳۸۳۶۵۵۵۵-۰۸۳